About

sarahyatesblog.com แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพในงานต่างๆ การเลือกเลนส์ มุม แสงในการถ่ายภาพให้ออกมาสวยงามระดับมืออาชีพ ซึ่งทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงต้องเก็บรักษาให้และทำความสะอาดให้ดีเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยที่เนื้อหาของเรานั้นมีความหลากหลายเกี่ยวกับการถ่ายรูปที่ไม่ได้ยึดติดกับการถ่ายภาพเฉพาะแบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไปวิวทิวทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพงานแต่งงาน ภาพบุคคลเฉพาะ มีการอัพเดทเนื้อหาอยู่เป็นประจำ